0

در ضمن روش ارسال با پیک موتوری مخصوص تهران فعال است.

مارون جلد 1 در شرف اتمام است ولی نگران نباشید ، کتاب کلیات ریاضیات عمومی جایگزین مناسبی برای جلد یک مارون به همراه حل تمامی مسائل حل نشده مارون است.

بزودی نسخه PDF کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت 1 و 2 پیسکانوف ترجمه دکتر پاریاب و راهنمای کتاب توماس با مسائل حل شده نوشته دکتر پاریاب در سایت قرار میگیرد.