نیکولای سمنوویچ پیسکانوف

نیکولای سمنوویچ پیسکانوف (روسی: Пискунов, Николай Семенович) (9 مه 1908 – 1977) یک ریاضیدان شوروی بود که عمدتاً در زمینه معادلات دیفرانسیل جزئی کار می کرد. او برای معادله کولموگروف-پتروفسکی-پیسکانوف، [1] یک مدل کلیدی در دینامیک جمعیت ریاضی ایجاد کرد.

کتاب درسی او در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال که در بسیاری از دانشگاه های فنی مورد استفاده قرار گرفت، شناخته شده است.

این کتاب توسط دکتر پاریاب در 2 قسمت ترجمه شده است.

پیسکانوف
نیکولای سمنوویچ پیسکانوف 2
نماد اعتماد به دلایل فنی نمایش داده نشده است