راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1

تومان۲۰۰,۰۰۰

مجموعه راهنمای لیتهلد در 6 چاپ شده است و راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1 اولین بخش این است.

توضیحات

حل المسائل لیتهلد

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1

 

تالیف دکتر خلیل پاریاب

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – راهنمای لیتهلد جلد 1 (قسمت 1) اولین بخش از مجموعه شش جلدی راهنمای لیتهلد است.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.657 کیلوگرم