حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته آرامانویچ برمانت جلد دوم

تومان۲۰۰,۰۰۰

توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته آرامانویچ برمانت جلد دوم

نوشته آرامانویچ برمانت

ترجمه دکترخلیل پاریاب دکتر رضوانی دکتر پارسانیا دکتر هادیان

توضیحات تکمیلی

وزن 0.842 کیلوگرم