با توجه به اتمام موجودی کتاب مارون ، تعداد محدودی به موجودی افزوده شده است.

در ضمن روش ارسال با پیک موتوری مخصوص تهران فعال است.

مارون جلد 1 در شرف اتمام است ولی نگران نباشید ، کتاب کلیات ریاضیات عمومی جایگزین مناسبی برای جلد یک مارون به همراه حل تمامی مسائل حل نشده مارون است.