کلیات ریاضیات عمومی – معادل ریاضی عمومی مارون جلد 1

تومان۱۰۰,۰۰۰

ین کتاب به گونه ای تنظیم شده است که به عنوان یک کتاب کامل برای درس ریاضیات عمومی باشد به این معنی که سعی شده است کاستی های کتاب مارون در این کتاب تا حد  امکان از بین برود در این کتاب مطالب جدید و فرمولهای مهم گنجانده شده و نیز حل کامل تمرینهای جلد اول امده است.

توضیحات

کتابهای ریاضیات عمومی مارون (جلداول ودوم) برای اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز کتاب شناخته شده ای است و در اکثر دانشگاه ها در رشته های علوم و فنی مهندسی به عنوان کتاب درسی انتخاب شده است. درخواستهای زیادی برای تهیه راهنما برای این کتابها از طرف اساتید و دانشجویان به اینجانب توصیه شده بود، از این جهت سالهاست در فکر تهیه این کتاب بودم که به حول و قوه الهی راهنمای جلد اول با صرف وقت حدود چهار سال آماده شد و اینک تقدیم اساتید عزیز ودانشجویان گرامی می شود راهنمای کتابهای ریاضیات عمومی مارون “کلیات ریاضیات عمومی” نام گذاری شده است و این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که به عنوان یک کتاب کامل برای درس ریاضیات عمومی باشد به این معنی که سعی شده است کاستی های کتاب مارون در این کتاب تا حد  امکان از بین برود در این کتاب مطالب جدید و فرمولهای مهم گنجانده شده و نیز حل کامل تمرینهای جلد اول امده است.

مسائل حل شده جلد اول مارون در این کتاب به صورت تمرین(بدون حل) به دانشجویان توصیه شده است. در واقع جلد اول ریاضیات عمومی مارون و جلد اول کلیات ریاضیات عمومی مکمل یکدیگر هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 1.5 kg