پیشرانه ، پرتاب ، مدل های هزینه ، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما

تماس بگیرید

توضیحات

نوشته دکتر محمد سلیمانی و دیگران

شما شاید این را هم دوست داشته باشید