پیشرانه ، پرتاب ، مدل های هزینه ، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما

توضیحات

نوشته دکتر محمد سلیمانی و دیگران

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…