طراحی ، اندازه گذاری ، ساخت و تست محموله و زیرسیستم های فضاپیما

تماس بگیرید

توضیحات

نوشته دکتر محمد سلیمانی و دیگران

شما شاید این را هم دوست داشته باشید