ریاضیات عمومی مارون جلد دوم (PDF)

تومان۱۵,۰۰۰

نوشته ایساک مارون – ترجمه دکتر پاریاب

دسته: , برچسب:

توضیحات

نوشته ایساک مارون – ترجمه دکتر پاریاب

سرفصل‌های کتاب ریاضیات عمومی مارون جلد دوم:

فصل چهارم :  روش‌های بنیادی انتگرال‌گیری
فصل پنجم : دسته‌های اساسی از توابع انتگرال‌پذیر
فصل ششم: انتگرال معین
فصل هفتم : کاربرد انتگرال معین
فصل هشتم : انتگرال های غیرعادی (یا توسعی)
فصل نهم : سری‌های نامتناهی

بخشی از مقدمه کتاب ریاضی عمومی مارون جلد دوم:

این مجموعه شامل تمام مطالب و سرفصل‌های درس ریاضیات عمومی ۱ می‌باشد، لازم دیدم که مبحث سری‌ها و اعداد مختلط را به کتاب اضافه نمایم. برای ایجاد رابطه منطقی بین سایر مباحث کتاب و این دو مبحث، تصمیم گرفتم مبحث سری ها را در یک فصل اضافه نمایم. همچنین برای بالا بردن کیفیت این کتاب حدود ۵۰۰ مساله سودمند دیگر نیز در لابلای مطالب جلد دوم گنجانده شده است.
این کتاب با انتگرالهای نامعین شروع می‌شود و سپس به انتگرالهای معین و کاربردهای آن می رسد و بالاخره مبحث انتگرالهای غیرعادی مطرح می‌گردد و آنگاه به بحث درباره سری‌های نامتناهی منتهی می‌گردد. همانند جلد اول هر فصلی با خلاصه مباحث شروع شده و سپس حل چند مساله متنوع آمده و آنگاه مسائل مشابه برای حل داده شده است. این کتاب غیر از مبحث سریها (که آن هم رابطه تنگاتنگی با انتگرال ها دارد)، تماماً انتگرالها را مورد بحث قرار می‌دهد که می‌توان گفت اغلب روش‌های جامع انتگرال‌گیری را در بر دارد و انتگرال معین آن با همه کاربردهای متنوع مورد بحث قرار می‌گیرد. خواننده خود می داند که انتگرالها در ریاضیات نقش اساسی را بازی می‌کنند و در تمام مسائل مهندسی نقش تعیین کننده  دارند. موفقیت یک دانشجوی مهندسی یا علوم در ریاضیات در گرو مهارت و تبحر او در روش‌های انتگرال‌گیری دارد. به اعتقاد اینجانب، این کتاب می‌تواند این مهارت را در خواننده ایجاد نماید و راه را برای موفقیت او در سایر مباحث ریاضی هموار سازد.