حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته آرامانویچ برمانت جلد اول

تومان50,000

توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال

جلد اول

نوشته آرامانویچ برمانت

ترجمه خلیل پاریاب محمد علی رضوانی هوشنگ پارسانیا مسعود هادیان

توضیحات تکمیلی

وزن0.777 kg