بررسی سیستم های قدرت

تومان۴۰,۰۰۰

توضیحات

نوشته مهندس مقداد تورانداز کناری و مهندس سبحان محمدیان

تشریح کامل مطالب درسی

انتشارات پاریاب

توضیحات تکمیلی

وزن 0.479 kg