بررسی سیستم های قدرت

تومان20,000

توضیحات

نوشته مهندس مقداد تورانداز کناری و مهندس سبحان محمدیان

تشریح کامل مطالب درسی

انتشارات پاریاب

توضیحات تکمیلی

وزن0.479 kg