ماموریت فضاپيما – تحلیل ، طراحی و ارزیابی

اصولاً طراحی و ساخت یک فضاپیما بر اساس اهداف ماموریت فضاپیما تشریح و توصیف می گردد.شاید اولین اقدامی که قبل از تحلیل و طراحی یک ماهواره باید انجام پذیرد،‌ تعیین مأموریت و ملزومات آن باشد.

توضیحات

تحلیل ، طراحی و ارزیابی 

نوشته دکتر محمد سلیمانی

فهرست مطالب

معرفی

اصولاً طراحی و ساخت یک فضاپیما بر اساس اهداف مأموریت آن تشریح و توصیف می گردد. شاید اولین اقدامی که قبل از طراحی یک ماهواره باید انجام پذیرد،‌تعیین مأموریت و ملزومات آن باشد.

ماموریت فضاپیما چیست؟

هدف نهایی از ساخت و پرتاب یک ماهواره، استفاده و بهره برداری از آن است، ولی این بهره برداری به نوع مأموریت ماهواره بر میگردد. مأموریتهای متفاوتی را می توان برای ماهواره در نظر گرفت.

ماهواره ها گران قیمت و دارای ابزارهای حساس و ظریف هستند و بعد از پرتاب امکان تعمیر آنها تقریباً غیر ممکن است. بنابراین شایسته است که تمامی سیستمها تحت شرایط کاری، مورد ارزیابی قرار گیرند. به دلیل اصلی عدم تولید انبوه ماهواره ها و تنوع مأموریت ها، برای طراحی ماهواره ها قانون روش و تکنولوژی خاص و بین المللی مشاهده نمی شود.

طراحی ماهواره ها شدیداً به ارتفاع و نوع مدار مورد نظر، مدت و ماهیت مأموریت وابسته می باشد.

منابع

عمده مطالب این کتاب از ویرایش سوم کتاب مرجع SPACE MISSION ANALYSIS AND DESIGN نوشته Wiley J.Larson&James گرفته و ترجمه شده است.

کتاب های پیشرانه ، پرتاب ، مدل های هزینه ، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما و طراحی ، اندازه گذاری ، ساخت و تست محموله و زیرسیستم های فضاپیما نیز در این رابطه منتشر شده است.

تهیه کتاب

برای تهیه این کتاب با روابط عمومی سازمان فضایی ایران با شماره تلفن های 22019990 و 22019991 تماس حاصل فرمایید.

————————————–

توضیحات تکمیلی

وزن 0.7 کیلوگرم

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…