حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – راهنمای لیتهلد – جلد دوم

تومان50,000

توضیحات

تالیف دکتر خلیل پاریاب

راهنمای لیتهلد – جلد دوم

 

توضیحات تکمیلی

وزن0.911 kg