ریاضیات پیش دانشگاهی جلد 1

تومان۱۷۵,۰۰۰

این کتاب بحثی جامع از مباحث جبر ، مثلثات و هنسه تحلیلی است که برای مطالعه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال لازم است. در این کتاب فرض بر این است که خواننده دوره هایی در هندسه صفحه و جبر متوسطه یا معادل آنرا گذرانده است.

توضیحات

فهرست مطالب

ریاضیات پیش دانشگاهی جلد اول

نوشته لوئیس لیتهلد

ترجمه دکتر حلیل پاریاب

 

فهرست مطالب

فصل اول : اعداد حقیقی ، معادلات و نامساوی ها

فصل دوم : مقدمه ای بر هندسه تحلیلی

فصل سوم : توابع

فصل چهارم : توابع چند جمله ای و گویا

فصل پنجم : توابع نمائی و لگاریتمی

فصل ششم : توابع مثلثاتی و حقیقی

پاسخ تمرینهای فرد

 

توضیحات تکمیلی

وزن 1.1 کیلوگرم
ابعاد 23.5 × 3.6 × 16.5 سانتیمتر