حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته آرامانویچ برمانت جلد سوم

تومان۲۰۰,۰۰۰

توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته آرامانویچ برمانت جلد سوم

نوشته آرامانویچ برمانت

ترجمه دکترخلیل پاریاب دکتر رضوانی دکتر پارسانیا دکتر هادیان

توضیحات تکمیلی

وزن 0.746 کیلوگرم